Exempel på tidigare uppdrag

 

Här finns exempel på vad Signatur Propst producerar: reportage och olika trycksaker. Här visas också publikationer som Mikael Propst har arbetat med som anställd, oftast som ansvarig redaktör.

 

Innovationsbron Stockholm

Dokumentation av Innovationsbrons nationella startkonferens 2005 med bl.a.
näringsminister Thomas Östros som talare. Uppdraget omfattade text, foto,
layout och produktion av en pdf-fil.

- Innovationsbrodagen 2005 (pdf-fil 1,5 MB)

 

Akademiska Hus Uppsala

Texter till en broschyr om ett nytt bibliotek för Högskolan i Gävle.

 

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Redaktör för personaltidningen SLU Just nu 1993-2002. Under 2003 redaktör för
det populärvetenskapliga forskningsmagasinet Samspel om levande
naturresurser. Redaktör för personaltidningen Reflex på SLU:s webbplats
2004-2005 och för den nya papperstidningen Resurs som startades 2005.
- SLU Just nu nr 6-2001 (pdf-fil 1,2 MB)
- Samspel om levande naturresurser nr 2-2003 (pdf-fil 1,9 MB)
- Reflex nr 2-2005 (pdf-fil 2,8 MB)

 

Reklambyrån Ord & Vetande

Copywriting till olika kunder 2002. Redigering av populärvetenskapliga
forskartexter inklusive bildval för Vetenskapsrådets temabok om växter.
Reportage om framgångsrika forskarupptäckter för tidningen Naturvetaren,
Naturvetareförbundet.

 

Vin&Mat, Vin&BarJournalen, ICA-Kuriren m.fl.

En rad artiklar för tidskriften Vin&Mat. I majnumret 2002 intervjuades en av
Österrikes och världens främsta vitvinsproducenter, F X Pichler, verksam i
Wachaudalen. Vinreportage i SvD och Kommunal Ekonomi. Reportage i flerfaldigt
prisbelönade Vin&BarJournalen samt ICA-Kuriren.
- Läs intervjun med F X Pichler

 

Teknikbrostiftelsen i Uppsala och SL Infrateknik AB

Under 2002-2003 en serie intervjuer med innovativa forskare och entreprenörer.
Materialet presenterat i broschyr och årsredovisning. Under 2002 flera artiklar för
den prisbelönade tidningen Bansignalen, ägd av SL Infrateknik AB.

 

Teknikbrostiftelsen i Stockholm

Från starten år 1999 och fram till nedläggningen 2003 totalproduktion av
tidningen Samverkan. Tidningen handlade om kunskapsöverföring mellan
högskolor och små och medelstora företag i Stockholm, Mälardalen och på
Gotland, akademiskt entreprenörskap och innovationer m.m. Uppdraget
omfattade text, redigering, layout och tryckerikontakter.
- Samverkan nr 3-2002 (pdf-fil 530 KB)

 

Datakonsultföretaget NCL (Network, Computing, Logistics)

Under 1998 och 1999 redaktionellt ansvar för en annonsbilaga som publicerades i
Svenska Dagbladet. Bilagorna innehöll reportage om NCL:s kunder och deras nytta
av konsulttjänsterna, ur deras egen synvinkel, lyftes fram. Uppdraget omfattade
text, redigering, foto, layout och tryckerikontakter.
- NCL annonsbilaga 1999 (pdf-fil 1,1 MB)

 

 

Juni 2022  mikael@propst.se