Vad säger kunderna om Signatur Propst?

 

Under hösten 2009 gjorde en student en mindre undersökning av vad fyra då aktuella kunder ansåg om Signatur Propst. Bland dessa kunder finns en uppdragsgivare som givit Signatur Propst mångåriga uppdrag, en som givit ett enstaka uppdrag samt två med återkommande uppdrag på senare år. Kunderna fick sju frågor att besvara och skulle på en skala 1-5 betygsätta hur väl Signatur Propst motsvarar förväntningarna, där 1 = mycket dåligt och 5 = mycket bra.

 

Fråga 1: Signatur Propst vill ge ett seriöst och engagerat intryck vid sina kundmöten. Han vill förmedla värme och få kunden att känna sig i trygga händer. Hur tycker du att han lyckades med det?
Betyg: Tre fyror och en femma, medeltal: 4,25.

 

Fråga 2: Hur tycker ni att kommunikationen under uppdragets gång fungerade mellan dig och Signatur Propst?
Betyg: Två fyror och två femmor, medeltal: 4,5.

 

Fråga 3: Hur tycker du att Signatur Propst respekterar deadlines?
Betyg: Fyra femmor, medeltal: 5,0.

 

Fråga 4: Hur tycker du att helhetsintrycket på Signatur Propsts färdiga arbete/produkt åt dig var?
Betyg: En trea och tre femmor, medeltal: 4,5.

 

Fråga 5: Hur tycker du att kvaliteten på det färdiga arbetet/produkten var?
Betyg: En trea, en fyra, en fyra/fem och en femma, medeltal: 4,13.

 

Fråga 6: Skulle du kunna tänka dig att anlita Signatur Propst på nytt?
Betyg: En trea och tre femmor, medeltal: 4,5.

 

Fråga 7: Skulle du rekommendera vidare Signatur Propst?

Fria kommentarer: ”absolut”, ”ja”, ”ja”, ”det har jag redan gjort”.

 

Kunder som deltog i undersökningen

• Gunilla Mild Nygren, projektledare och redaktör vid Kung & Partners
• Kajsa Wåghals, kommunikationsstrateg vid Vårdalstiftelsen
• Björn Varnestig, vd vid Innovationsbron Stockholm
• Ulf Jansson, redaktör för Munskänken