Företaget

 

”Där orden har en mening

faller bokstäverna på plats”

 

Signatur Propst startades 1999 av Mikael Propst. Jag drivs av ett genuint
intresse för ordens valörer och texters förmåga att attrahera och informera
människor. Jag har förutom journalisthögskoleexamen, också
universitetspoäng i informationsteknik, skapande svenska, tyska och vinodling.

 

Oavsett om det handlar om artiklar för kommersiella magasin, personal- och
kundtidningar eller texter till nyhetsbrev, pressmeddelanden, webb, broschyrer,
sociala medier eller annonser så är Signatur Propst en leverantör av rang.

 

Jag utför journalistiska hantverk, som reportage, layout och foto, och åtar mig
gärna totalansvaret för trycksaksproduktion – från idé till färdig och distribuerad
produkt. Jag skriver även reklamtexter och utformar säljande budskap.

 

En bra text gör det svåra enkelt att förstå, men gör aldrig det enkla till banalt!

 

stjärna Vad säger kunderna om Signatur Propst?